Vzdělávání

Naše vzdělávácí moduly vždy kladou maximální důraz na praktičnost a teoretické kapitoly tvoří pouze nezbytné minimum pro objasnění celé problematiky. Zaměřujeme se především na následující školení.

Naše školení nepropagují produkty žádné finanční instituce (vyjma produktových školení připravených pro konkrétní instituci - Školení prodeje finančních produktu), aby tak byla zajištěna maximální objektivita poskytnutých informací. Všechny moduly je rovněž možno přizpůsobit na mírů každému klientovi a to právě tak, aby bylo dosaženo maximálního uspokojení všech požadavků klienta.