Školení prodeje finančních produktů


Jste majitelem, manažerem či HR specialistou společnosti, která nabízí svým klientů investiční příležitosti?

Přejete si navýšit kvalifikaci prodejních sil?

Je Vašim záměrem kvalitně proškolit své prodejce v oblasti prodeje Vašeho produktového portfolia?

Pak je toto školení jasnou odpovědí.

Školení prodeje finančních produktů je určené prodejcům finančních produktů investičního typu. Hlavním přínosem tohoto školení je detailní porozumění problematiky komunikace s klientem. Velký důraz je kladen na dodržení nezbytných náležitostí, které obchodní rozhovor s potenciálním investorem musí obsahovat vzhledem k zákonným normám. Tímto ovšem dosah tohoto školení nekončí. Neméně významnou složkou je rozbor investiční strategie a v neposlední řadě také představení konkrétních produktů z nabídky dané instituce investičního poradce.

Naše školení vždy upravujeme na míru konkrétní instituce vzhledem k jejímu produktovému portfoliu.

Školení prodeje finančních produktů může byt zaměřené mimo jiné na

 • Depozitní produkty
 • Dluhopisy
 • Investiční fondy
 • Akcie a ETF
 • Strukturované produkty
 • Měnové operace (FX)


Pro koho je školení určeno


 • Banky
 • Družstevní záložny
 • Společnosti poskytující investiční poradenství
 • Distribuční sítě
 • Investiční zprostředkovatelé

Přínos školení pro prodejce

 • Detailní znalost produktů
 • Komplexní znalost náležitostí prodejního rozhovoru v oblasti investic

Proč si zvolit naše školení

 • Vždy individuální úprava dle produktového portfolia
 • Plně praktická orientace školení
 • Vysoce kvalifikovaní školitelé