Školení finanční gramotnosti

.

Toto školení je vhodné pro každého, kdo chce mít jasný přehled v oblasti osobních financí. Školící blok zahrnuje rozbor všech hlavních produktů z oblasti bankovních a pojišťovacích produktů pro fyzické osoby. Neopomenutelnou součástí je objasnění pojmů jako jsou RPSN, kreditní karty a mnohé další.

Komu je školení určeno:

  • Fyzické osoby
  • Zaměstnavatelé

Tento kurz není propagací žádné finanční instituce, a proto jsou informace, které posluchači obdrží maximálně objektivní. Každý absolvent tohoto kurzu si odnáší ucelený obrázek o fungování finančních produktů pro fyzické osoby.

Hlavní přínosy tohoto školení:

Pro fyzické osoby

  • při jednáních se stanete partnerem finančních poradců
  • dokážete lépe vyhodnotit rizika a parametry finančních produktů, které Vám finanční poradce nabízí
  • nepřehlédnete důležité aspekty finančních prodktů

Pro zaměstnavatele

  • zajistíte finanční přehled svým zaměstnancům
  • finančně gramotný zaměstnanec se tak často nedostává do problémů s nevhodnými finančními produkty
  • snížíte riziko, kdy zaměstnanec s finančními problémy (veliké splátky, exekuce atd.) je ve stresové situaci a hůře tak zvládá pracovní úkoly