Reference

Dobrý den, Tomáši,

vzhledem k naší dlouhodobé spolupráci a spokojenosti s vašimi aktivitami bych Vám ráda tímto poskytla reference v souvislosti s Investiční certifikací zaměstnanců Sberbank CZ, a.s.

"U Tomáše rozhodně neplatí rčení, že přednáší a učí ten, kdo to v praxi moc neumí. Právě naopak, Tomáše jsme si pro školení našich investičních bankéřů vybrali primárně z důvodu, že léta pracoval jako dealer na finančním a kapitálovém trhu, a umí tak "suchou" teorii vhodně doplnit o příklady z praxe. Navíc Tomáš je i ve vysvětlování oné teorie jasný, věcný a strukturovaný, takže jeho přednášky hezky plynou. Na konci tak máte jasno v probraném tématu a navíc spoustu podnětů k samostudiu a zamyšlení se. To, že sázka na Tomáše byla správná, nám potvrdila i zpětná vazba od bankéřů, kteří se nechali slyšet, že právě tento seminář jim skutečně něco dal."

Ještě jednou děkuji za vzájemnou spolupráci a těším se, že jí budeme nadále rozšiřovat.

S pozdravem,

Šárka Volštátová

Head of Insurance and Investments

Sberbank CZ, a.s.

Věc: Reference - Ing. Tomáš Vencl MSc.

Pan Vencl působí v rámci vysoké školy B.I.B.S., a.s. jako externí lektor se zaměřením na problematiku finančních trhů. Lektorované moduly v rámci studijních programů MSc. i MBA byly panem Venclem vedeny velmi kvalitně, což potvrzují i zpětná hodnocení našich studentů.

Výrazným pozitivem je především praktické zaměření prezentovaných informací, a to včetně uvádění konkrétních, reálných příkladů. Právě praktičnost celého školení přináší přidanou hodnotu pro posluchače a umožňuje aplikování nově získaných informací do praxe. Naše očekávání rovněž byla naplněna po stránce jazykové vybavenosti, slovního projevu a celkového způsobu vedení semináře lektorem. Rovněž kvalita zpracovaných prezentací nikterak nezaostává za kvalitou lektorských dovedností.

Celkově konstatujeme, že lektorské služby pana Vencla jsou na velmi vysoké úrovni a můžeme spolupráci s ním vřele doporučit.

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

prorektorka pro rozvoj studií

Reference za působení ve společnosti I.C. Progress s.r.o

Česká spořitelna, a.s. - Školení: Kapitálový trh I. a II.

Společnost I.C. Progress s.r.o. pořádala pro Českou spořitelnu, a.s. úsek 8400
školení Kapitálový trh I. a Kapitálový trh II. Jednalo se o školení, šité na míru pro potřeby úseku 8400, které mělo zaměstnancům srozumitelnou formou vysvětlit jednotlivé produkty kapitálových trhů.
Obě části školení byly provedeny přesně dle zadání a vedeny velmi profesionálně, s vysokou úrovní doplňujících materiálů. Školitelé, Ing. Tomáš Vencl, MSc a pan Tomáš Seidel, MBA, byli schopni velmi srozumitelnou formou představit široké spektrum produktů obchodovaných na kapitálových trzích i zodpovědět veškeré dotazy zaměstnanců ČS, a.s. Během následných follow-ups mezi účastníky školení, vyslovila drtivá většina zaměstnanců spokojenost s absolvovaným školením, a to jak po obsahové, tak po organizační stránce.

Hana Majdánková
Česká spořitelna, a.s.

Kamil Sekanina, student VUT v Brně - Kurz: Finance-basic

Tento kurz jsem absolvoval nedávno a musím říct, že mě mile překvapil. Jelikož se zajímám o aktuální dění a především o aktuální dění kolem financí, neváhal jsem a na doporučení mého známého jsem se přihlásil na tento kurz. Mé předchozí znalosti ohledně financí bych zařadil někde k mírnému nadprůměru znalostí normálního občana České republiky. Od tohoto kurzu jsem tedy očekával, že si zopakuji některé pojmy a navážu na mé dosavadní znalosti novými poznatky. Musím poznamenat už nyní, že mé očekávání bylo nejen naplněno, ale také mnohonásobně překonáno. Během kurzu jsem zjistil, že některé pojmy znám jen okrajově a s některými jsem se ještě doposud nesetkal. Díky preciznímu vysvětlení pojmů lektorem, jsem tedy získal správný ucelený pohled na finance a vyplnil tak mezery v mém dosavadním vzdělání.Jen ještě něco málo bych zmínil k obsahu a průběhu kurzu.
Obsahem kurzu byly z počátku běžné a spořicí účty. Dále přišly na řadu termínované vklady a platební karty. Ve velké míře byly popsány všechny druhy úvěrů a nakonec byla probrána problematika hypoték. Každý z těchto zmíněných bodů byl detailně vysvětlen a popsán jak v praxi funguje u jednotlivých bank v České republice.
Kurz probíhal v příjemném prostředí a také v pohodové atmosféře menšího počtu zúčastněných a to formou strukturované prezentace. Každému z účastníků lektor rozdal tištěné materiály, které korespondovaly přesně s probíhající prezentací promítané na plátně. Po krátkém představení firmy se lektor velice důkladně začal věnovat jednotlivým bodům obsahu. Velkou výhodou, kterou bych rád vyzdvihl, byla možnost v průběhu vznášet dotazy a klást různé otázky ohledně financí, kterých byla velká řada.Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Tomáši Venclovi, Msc a celé firmě I.C.PROGRESS za skvěle probíhající kurz Finance Basic a rád bych doporučil tento kurz všem, kteří se zajímají i jen okrajově o finance.

Kamil Sekanina