O nás

Naší prioritou je spokojený zákazník a proto dbáme na profesionální přístup. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru jsou zárukou vysoké úrovně poskytovaných vzdělávacích programů. K dispozici Vám je plně vyškolený personál. Preferujeme individuální přístup s respektováním potřeb a požadavků každého zákazníka. V realizaci vzdělávacích programů jsme maximálně důslední a zcela profesionální.

Profily lektorů:

Ing. Tomáš Vencl MSc.

Tomáš je absolventem magisterského studijního programu Podnikové finance a obchod Fakulty podnikatelské VUT v Brně. V dalším vzdělávání pokračoval v rámci Nottingham Trent University při B.I.B.S.,a.s., kde se stal držitelem britského vysokoškolského titulu MSc. Tomáš od roku2006 držitelem makléřské licence vydané Českou národní bankou.

Profesní kariéru Tomáš zahájil ve společnosti CYRRUS, a.s., kde z výchozí pozice konzultanta přešel až na pozici burzovního makléře se zaměřením na derivátové produkty. Dalším kariérním krokem byl přechod do Volksbank CZ, a.s. a Sberbank CZ, a.s., kde z pozice junior dealer postoupil až na pozici senior dealera s odpovědností za prodej cenných papírů v celé síti banky. Tomáš poskytoval služby v oblasti investičního bankovnictví pro nejvýznamnější klienty z řad privátního i firemního segmentu. V rámci banky se dále zaměřoval na řízení vztahů s dodavateli finančních produktů a vzdělávání prodejní sítě. Kromě bankovní praxe Tomáš působil také na manažerské pozici v rámci společnosti I.C. Progress,s.r.o., kde vedl školení finančních produktů pro řadu společností a to včetně předních bankovních institucí. Rovněž zastával pozici obchodního ředitele společnosti HV Private Investment Trust, a.s., která se specializovala na investiční a úvěrové produkty. V rámci akademické kariéry působil jako externí lektor pro finanční trhy na B.I.B.S., a.s. Tomáš je majitel a hlavní lektor projektu Vzdělávání-finance.cz.


Ing. Josef Polák Ph.D.

Josef je držitelem doktorského titulu uděleného Podnikatelskou fakultou Vysokého učení technického v Brně, obor Řízení a ekonomika podniku a inženýrského titulu, obor Elektrotechnická výroba a management. V působil jako koordinátor a lektor vysoké školy B.I.B.S. a Modul Leader zejména finančního managementu na všech úrovních (Bc., MSc, MBA), kde jako garant modulů zajišťoval nábor lektorů a veškerou koordinační činnost. V současné době působí na vysoké škole AMBIS. V rámci kontinuálního vzdělávání získával další zkušenosti na Mendelově univerzitě a VUT v Brně. Má bohatou publikační činnost a působí jako vedoucí závěrečných prací u řady studentů ekonomických oborů.

Josef aktivně spolupracuje, kromě dráhy akademické, s řadou soukromých a oborových organizací, jako jsou HKTDC, Obchodní komora, The Association of Credit for Central and Eastern Europe a další. Je odborníkem pro exportní a komerční rizika v oblasti spolupráce s asijskými partnery. Josef prošel úspěšnou podnikatelskou kariérou v oblasti finančního poradenství se zaměřením na pojistné a investiční produkty.